NTP-INNOV-21-0121
Élményközpontú természettudományos tehetséggondozás a Tudástárban

A projekt

Élményközpontú természettudományos tehetséggondozás a Tudástárban

A program általános célja a tehetséges fiatalok természettudományos irányú tudásának elmélyítése, érdeklődésük felkeltése és későbbiekben a szakirányú felsőoktásba történő bevonása. Olyan tehetségműhelyt hozunk létre, amelyben a bevont tanulókat bátoríthatjuk és felkészíthetjük arra, hogy a természettudományos tantárgyakból a közoktatásban előírt ismeretanyagon felül gyakorlatorientált, valamint élményközpontú foglalkozásokon mélyíthessék el ismereteiket.

Programjainkkal elsősorban a természettudományos, illetve a digitális kompetenciák komplex fejlesztésére törekszünk. Célunk a tanulók kísérletező kultúrájának kialakítása, fejlesztése, vizsgahelyzetre való felkészítése.

Az egyesület

A Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület - tevékenyen együttműködve más szakmai és civil szervezettel - elő kívánja segíteni a szegedi általános, középiskolás valamint egyetemista fiatalok természettudományos, matematikai és műszaki kompetenciáinak fejlesztését a fenntarthatósági és környezetvédelmi témakörökre valamint a tudatos fogyasztói szokások elmélyítésére támaszkodva.

Programok

A pályázati felhívás alapján a fő programelem egy legalább 60 órás, tanórán kívüli természettudományos; élmény-, felfedezés- vagy alkotásközpontú, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, amelynek eredményeként tárgyiasult alkotás jön létre.