Programok

A pályázati felhívás alapján a fő programelem egy „legalább 60 órás, tanórán kívüli természettudományos; élmény-, felfedezés- vagy alkotásközpontú, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, amelynek eredményeként tárgyiasult alkotás jön létre.” foglalkozás sorozat megvalósítása.

A foglalkozások:

 1. foglalkozás: Ismerkedés (résztvevők, eszközök bemutatkozása). Interaktív előadás a természettudományok fontosságáról.
 2. foglalkozás: középpontjában a fény áll, először annak alapvető tulajdonságaival, jelenségeivel ismerkedünk meg.
 3. foglalkozás: a fényre vonatkozó törvényeket a természetben megjelenő fénytünemények és a különböző típusú fényforrások működése alapján tekintjük át ˗ kísérletes formában.
 4. foglalkozás: a fénnyel kapcsolatban megemlítjük a fizika minden területét, elsősorban a fénykibocsátással kapcsolatos hőtani és elektromos folyamatokat, de a kémia idevágó témáival is foglalkozunk.
 5. foglalkozás: Kalandozunk a művészetek világában is a fénytani témájú festmények, valamint a versekben szereplő fénytani hasonlatok, leírások, metaforák kapcsán ˗ megemlítve a festők fényre vonatkozó megfigyeléseit és azok alkalmazásait is.
 6. foglalkozás: A fizika tudományágai közül a talán a hőtan áll a mindennapjainkhoz a legközelebb, hiszen háztartásunkban a legtöbb eszköz a hőtan alaptörvényei szerint működik. Ennek kapcsán nem csupán a hőtermelő folyamatokra kell gondolnunk, ami a fűtő- és főzőberendezéseink lelke, hanem a hőtáguláson alapuló termosztátokra és szabályzókra, a hőelemes kapcsolókra.
 7. foglalkozás: Sok-sok egyszerű, háztartási eszközökkel is elvégezhető kísérlet segítségével mélyebben is megismerkedünk az alapvető, mindennapi életünket is átszövő hőtani jelenségekkel.
 8. foglalkozás: A foglalkozáson a légkör összetétel, hőmérséklet, jellegzetes alkotók szerinti rétegzettségével foglalkozunk, valamint a fontosabb fizikai paraméterek magasságszerinti változásával.
 9. foglalkozás: A foglalkozáson az aeroszolok fogalmával, azok jellemzőivel foglalkozunk. Leírjuk légköri mozgásukat, valamint az időjárásra, a környezetszennyezésre kifejtett hatásukat.
 10. foglalkozás: A fizika és a zene kapcsolatával foglalkozunk.
 11. foglalkozás: A leglátványosabb hangtani kísérleteket mutatjuk be a diákoknak.
 12. foglalkozás: A 10 legszebb fizikai kísérlet bemutatása mellett azok magyarázatát is megvitatjuk.
 13. foglalkozás: A biodiverzitás szintjeinek bemutatása, a változatosság jellemzése a különböző szinteken (fajok, populációk, közösségek).
 14. foglalkozás: Az élőlények rendszerezése, a fejlődéstörténeti rendszer. Evolúciós történet szerepe a tapasztalt változatosság kialakulásában. A történet ábrázolása, a filogenetikai fa.
 15. foglalkozás: Az élőlények alkalmazkodása környezetükhöz.
 16. foglalkozás: A foglalkozáson azon állatcsoportok képviselőivel foglalkozunk, amelyek mérnöki pontosságú alkotásokat készítenek. A pókok hálójától a tegzesek lakásáig, az emeletes madárfészkektől a hangyabolyig vizsgáljuk a fajokat, illetve építményeiket.
 17. foglalkozás: A foglalkozásokon a Kárpát–medencében élő endemikus fajok világáról lesz szó. Megismerkedünk ezekkel a növény és állatfajokkal, azok élőhelyével, természetvédelmi lehetőségekkel.
 18. foglalkozás: A madarak az egyik olyan élőlénycsoport, amely mindennapi életünk látványos részesei. Nemcsak énekükkel, hanem változatos és színes tollruhájukkal hívják fel magukra a figyelmet. A foglalkozásokon megismerkedünk e gyakori fajokkal, tollaikat helyezzük nagyító alá. Megismerjük a tolltípusokat, azok szerepét, kultúrtörténeti jelentőségükkel is foglalkozunk.
 19. foglalkozás: A foglalkozások során az elsősorban urbánus madárfajok költésbiológiai szokásai kerülnek a vizsgálat középpontjába. Modern megfigyelő eszközök segítségével képet alkotunk egy-egy faj fészkelési szokásairól, segítve ezzel annak védelmi lehetőségeit
 20. foglalkozás: Etológiai vizsgálatok - A gyakorlati madárvédelemhez kapcsolódó foglalkozás, melyek során azt vizsgáljuk, hogy különböző környezetben mely fajok jelennek meg az etetőkön, és hogyan viselkednek a téli élelemszerzés során.
 21. foglalkozás: A foglalkozáson bemutatjuk a mikroszkóp felfedezésének, fejlődésének rövid történetét. Megismerkedünk a különböző típusú mikroszkópok felépítésével, megnézzük milyen optikai elven működnek az általunk használt fénymikroszkópok és binokuláris sztereomikroszkópok, továbbá milyen típusú készülékeket használnak napjainkban.
 22. foglalkozás: A Tudástár rovargyűjteményéből megadott szempontok alapján kiválogatott fajok testfelépítését binokuláris szetereomikroszkóppal vizsgáljuk meg. A rovarok szeme, szájszerve, szárnya, lábai és egyéb testrészei felnagyítva érdekes, néha ijesztő látványt nyújtanak. Számos műszaki találmányt az ember a rovaroktól lesett el, amire mindenképp fel szeretnénk hívni a figyelmet.
 23. foglalkozás: A növényi szövetek, szervek tanulmányozása mikroszkóp alatt, majd önálló metszet- és nyúzatkészítés, majd annak mikroszkópi vizsgálata.
 24. foglalkozás: az állattvilág törzseinek főbb anatómiai hasonlóságai és különbségeivel foglakozik.
 25. foglalkozás: tematikája az emberi test alakja és a szervek és szervrendszerek elhelyezkedése a testben. Először a vázrendszerrel és a mozgás szervrendszereivel (csontok, ízületek és izomrendszerek) ismerkedünk meg.
 26. foglalkozás: a légzés szervrendszerét, a táplálkozás és emésztés szervrendszereit ismerteti.
 27. foglalkozás: a kiválasztás szervei (a vese és a vizeleti szervek), a női és férfi nemiszervek
 28. foglalkozás: a központi és a perifériás idegrendszer bemutatása, az érzékszervek, a belső elválasztású mirigyek leírása történik
 29. foglalkozás: Egy közeli élőhely vizsgálata – a Tisza élővilága
 30. foglalkozás: A természet patikája – napjainkban a gyógynövények ismerete és használata reneszánszát éli. A foglalkozáson megmutatjuk az alapvető gyógynövényeket és felhasználásuk módjait.
 31. foglalkozás: Ismerkedés (résztvevők, eszközök bemutatkozása). Interaktív előadás a 3D nyomtatás történetéről.
 32. foglalkozás: A 3D nyomtatás elméleti alapjai. 3D nyomtatás nyomtató nélkül.
 33. foglalkozás: A 3D nyomtatás folyamata.
 34. foglalkozás: A 3D nyomtatás alkalmazási lehetőségei (ipar, egészségügy, oktatás, stb.)
 35. foglalkozás: Ötletbörze – projektmunka kiválasztása.
 36. foglalkozás: Ismerkedés a CAD szoftverrel.
 37. foglalkozás: Egyszerű alakzatok tervezése, szükséges geometriai ismeretek áttekintése.
 38. foglalkozás: Összetett alakzatok tervezése I.
 39. foglalkozás: Összetett alakzatok tervezése II.
 40. foglalkozás: Összetett alakzatok tervezése III.
 41. foglalkozás: A 3D szkennelés elméleti alapjai.
 42. foglalkozás: Tárgyak digitalizálása 3D szkennerrel
 43. foglalkozás: Projektek kiválasztása, megbeszélése.
 44. foglalkozás: A projektek megtervezése I. (CAD)
 45. foglalkozás: A projektek megtervezése II. (CAD)
 46. foglalkozás: A megtervezett projektek bemutatása, megvitatása.
 47. foglalkozás: Ingyenes 3D terveket közzé tevő weboldalak bemutatása, keresés, letöltés.
 48. foglalkozás: Különböző fájl formátumok áttekintése (mesh, G-kód), konvertálása
 49. foglalkozás: Szeletelő szoftverek bemutatása
 50. foglalkozás: A szálolvasztásos (FDM) 3D nyomtató felépítése, működése, alapanyagok bemutatása
 51. foglalkozás: A 3D nyomtató előkészítése, beállítása nyomtatásra. A projektek kinyomtatása.
 52. foglalkozás: Utómunkálatok (támasztékok eltávolítása, felületkezelés, stb.)
 53. foglalkozás: A kinyomtatott termékek minősítése, esetleges hibák megbeszélése. Felmerülő tervezési hibák megbeszélése.
 54. foglalkozás: A termékek továbbfejlesztése, javítása, újra tervezése.
 55. foglalkozás: A végleges termékek nyomtatása, utókezelése.
 56. foglalkozás: A megvalósított projektmunkák bemutatása, megbeszélése.
 57. foglalkozás: SLA, SLS és bionyomtatás technológiák bemutatása
 58. foglalkozás: Látogatás az SZTE 3D Kompetencia Központjában.
 59. foglalkozás: Csoport projekt kiválasztása – ötletbörze.
 60. foglalkozás: Csoport projekt megtervezése (CAD)
 61. foglalkozás: Csoport projekt nyomtatása, utómunkálatok, megbeszélés

Kiegészítő programelem: a szülők, hozzátartozók bevonásával történő legalább 4 órás interaktív, élmény alapú csoportos foglalkozás megtartása (online formában is)

A kiegészítő tevékenység során családi projektek kerülnek megvalósításra. Ennek keretében a foglalkozáson résztvevő diákok lesznek a csoport vezetői, ők fogják össze a csoportot és hoznak végleges döntést a megvalósítás során arról, milyen tárgy tervezését, megalkotását tűzik ki célul. A munka során a kiválasztás után elvégzik a szükséges előkészületeket, elhelyezik a 3D szkenner forgóasztalán a munkadarabot, majd beszkennelik azt. Elvégzik a szükséges javításokat és előkészítik a fájt a reprodukálásra. Amennyiben szkennelés helyett a tervezést választják, akkor a Autodesk Fusion 360 szoftver segítségével létrehozzák a céltárgy háromdimenziós méretezett tervét. Cél: 3D nyomtatással (FDM) létrehozható tárgy tervezése, nyomtatása és bemutatása a többiek számára. A nyomtatás után elvégzik a szükséges utómunkálatokat (csiszolás, igazítás, festés), majd bemutatják a közönség számára a munkadarabot.

Természettudományi családi nap meghívott vendégek (szülők, hozzátartozók, tanárok) közreműködésével – elsősorban gyakorlati állat- és természetvédelemi eszközök készítése: A foglalkozás során a résztvevő családok a korábban megszerzett háttérismeretek birtokában különféle állatvédelmi eszközöket készítenek, legalább háromféle madárodú-típust, darázsgarázst, süntanyát és fülbemászó-fészket. Az ismeretek birtokában az élőlények igényeinek és az élőhely adottságainak ismeretében tervet dolgoznak ki a készítendő eszközzel kapcsolatban. Megtervezik a munkafolyamat lépéseit, képességeiknek megfelelően felosztják a munkát. A rendelkezésre álló eszközök és alapanyagok felhasználásával elkészítik az adott állatvédelmi munkadarabot, amelyet bemutatnak a jelenlévőknek is. Az adott odú, búvóhely kihelyezésével kapcsolatban útmutatót is készítenek.