Az egyesület

A Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület - tevékenyen együttműködve más szakmai és civil szervezettel - elő kívánja segíteni a szegedi általános, középiskolás valamint egyetemista fiatalok természettudományos, matematikai és műszaki kompetenciáinak fejlesztését a fenntarthatósági és környezetvédelmi témakörökre valamint a tudatos fogyasztói szokások elmélyítésére támaszkodva.

A fejlesztő tevékenység során az elmúlt években a következő programok kerültek megszervezésre az egyesület által:

 • fenntarthatósági témájú rendezvények;
 • fenntarthatósági témájú természetismereti foglalkozások;
 • természettudományos heti és havi szakkörök általános és középiskolai diákoknak valamint egyetemistáknak;
 • flash-mob rendezvények;
 • terepbejárás / terepmunka;
 • természettudományos és műszaki kísérletek bemutatása (együttműködve szakmai oktatási és civil partnerekkel);

Az Egyesület legfőbb céljai:

 1. A dél-alföldi régióban élő fiatalok felkészítése az Európai Unióhoz történő csatlakozásig és azt követően a közép- és felsőoktatás, a munka világa, a demokratikus társadalom működésének gyakorlása, a közösségi kezdeményezések, az egészséges életmód (és életvezetés) és a környezetvédelem területén fellépő új kihívásokhoz;
 2. programok szervezése, melyek a fiatalok saját problémamegoldó készségét erősítik; az európai integráció megtörténte után olyan országos ifjúsági szolgáltató és ellátó rendszer kiépítése, melyen keresztül a fiatalok az ország uniós tagságából származó előnyök kihasználására törekedhetnek

Az Egyesület tevékenysége:

 1. információs hálózat kialakítása, amely széles körben népszerűsíti a fiatalok körében Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozási integrációs folyamatát, tájékoztatja őket az Európai Unió működéséről, valamint elősegíti a fiatalok tevékeny részvételét az európai integrációs folyamatban;
 2. tanácsadó rendszer kiépítése a fiatalok testi, lelki (szellemi) egészségének megőrzése, a káros szenvedélyek (pl.: alkohol- és drogfogyasztás, dohányzás, játékszenvedély) leküzdése érdekében;
 3. a fiatalok munkaerő-piaci helyzetének javítása (állásbörze megrendezésével, a fiatalok részére ingyenes állásközvetítéssel, pályaorientációs és karriertervezési tanácsadással, önéletrajz-gyűjtemény és céginformációs rendszer működtetésével);
 4. regionális ifjúsági adatbank felállítása, melynek célja a fiatalok részéről igénybe vehető lehetőségekről adott minél gyorsabb és hatékonyabb tájékoztatás
 5. kulturális, szórakoztató, szabadidős és tömegsport programok lebonyolítása, melyek elősegítik a fiatalok szabadidejének tartalmas eltöltését.

Az Egyesület a működés során:

 • ifjúsági rendezvényszervezést
 • kulturális tevékenységet
 • tudományos tevékenységet
 • kiadói tevékenységet
 • közhasznú tevékenységként folytat.

Az szervezet regisztrált önkéntes fogadó szervezet (Reg.: 2719), éves szinte hozzávetőleg több alkalmi és állandó önkéntes segíti a programjaink megvalósulását.

dalheur.hu